Spolupráce

Usilujeme o rozvoj zdravého životního stylu a zlepšení stravovacích návyků společnosti. Sdružujeme osoby, jejichž osobním cílem je zvýšení zájmu veřejnosti o zdravý životní styl (včetně výživy) a to také formou aktivit v oblasti edukace.

 

1) Komplexní zdravotní diagnostika s výstupy do primární prevence

V rámci projektu "Zdravě pro Vás" nabízíme prostřednictvím externích partnerů ucelený program komplexní zdravotní diagnostiky s výstupy do primární prevence. Součástí nabídky je i individuální zaměření a personalizace životního stylu každého účastníka programu. 

Z našeho pohledu je nezbytným vstupním předpokladem individuálně pojatá péče o zdraví účastníků projektu. Podmínkou je:

 • komplexní diagnostika aktuálního zdravotního stavu,
 • formulace individuálního programu preventivní péče,
 • návrh konkrétních opatření ve stávajícím životním stylu,
 • součinnost účastníků programu podle pokynů.

Pokud dojde k dodržení vzájemné spolupráce, lze definovat benefity programu:

 • změna rizikového chování a odstranění nevhodných návyků
 • případně odstranění nebo zmírnění důsledků již existujících zdravotních obtíží,
 • techniky a metody sloužící k omezení intenzity stresu a prevence syndromu vyhoření
 • konkrétní postupy pro účastníky využitelné k osobní prevenci

Máme mnoho praktických zkušeností, které jsme získali studiem problému stejně jako praxí. Rádi bychom vás s nimi seznámili. Proč se jako strávníci spokojujeme pouze s „krmením“, jehož kvalita a především biologická hodnota je minimální? Jak to, že i v této situaci žijeme?

To je přece důkaz, že to „nemůže být tak špatné“. No jistě, žijeme, protože člověk je tvor mimořádně odolný. Nikoliv však natolik, aby se desetiletí jeho nevhodného stravování nakonec negativně neprojevilo na jeho zdraví.

Na uskutečnění programu spolupracujeme s nezávislými odborníky a lékaři.

2) Pořádáme specializované konference

Organizujeme za účasti mnohých i zahraničních osobností specializovaný set celodenních přednášek.

Konference zaměřujeme mj. na:

 • přehled aktuálního stavu výživy ve sportu
 • zhodnocení reálných možností využití módních výživových směrů ve výživě sportovce (vegani, paleo, vitariáni)
 • moderní výživa v praxi profesionálního a amatérského sportovce
 • extrémní sporty vyžadují extrémní řešení
 • poznatky moderní vědy v oblasti výživy ve sportu
 • nejnovější vědecký pohled na principy sportovní výživy
 • aktuální problémy a principiální otázky
 • metabolická flexibilita a její dopady na životní styl a sportovní trénink
 • oprávněnost lékařského hodnocení extrémního přístupu k výživě výrazem "ortorektik"
 • existuje univerzální výživa?
 • strava amatéra kontra strava profesionála
 • využití suplementace u amatéra a profesionála