MUDr. René Vlasák

Odbornost: chirurg, vedoucí lékař a zakladatel Centra preventivní medicíny a Prevence 2000 s.r.o.

MUDr. René Vlasák

Do roku 1993 pracoval jako lékař na I. Chirurgické klinice VFN v Praze. Více než 20 let se věnuje problematice obezitologie. První na světě popsal tzv. Metabolický syndrom Y u obezity gynoidního typu. Od r. 1995 působí v oboru lymfologie a je členem revizní komise výboru České lymfologické společnosti. Jako chirurg se věnuje operativě žil dolních končetin.

 

Expertiza a zaměření v Projektu

  • cévní a lymfologické vyšetření
  • body scanner – somatický screening (Tanita)
  • genetická analýza

„Zdraví není vším, ale bez zdraví je všechno ničím.“ Tak zní známý citát Arthura Schopenhauera. 

U abstraktních pojmů jako je láska, štěstí, zdraví většinou dobře chápeme obsah, ale většinou nevíme jak jej naplnit. Metoda, která aktivně zvyšuje a upevňuje potenciál zdraví a vytváří základní ochranu organizmu před vznikem nemocí, je prevence. Ta je považována za medicínu 21. století. Platí zásada, že zdraví budujeme primární prevencí, sekundární jej chráníme a terciální obnovujeme.

Realizace cílů Projektu:

  • a. Predikce – možných zdravotních rizik - vycházíme z typu a místa tuk. tkáně
  • b. Prevence – zjištěným rizikům cestou především nefarmakologické intervence
  • c. Personifikace - intervence je realizována programy, které mají charakter koučingu, s využitím moderních IT technologií (e-learingu, e-health,)

Základem je on-line diagnostika, která určí:

  • předpokládané množství nadlimitní tukové tkáně,
  • možný typ ukládání tukové tkáně,
  • možná zdravotní rizika s tím spojená,