Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

FTVS UK v Praze v rámci celoživotního vzdělávání a v souladu s akreditací učebních oborů MŠMT ČR se zabývá výchovou trenérů všech sportovních specializací.

Děkujeme za spolupráci panu proděkanovi FTVS pro vnitřní záležitosti a rozvoj PhDr. Miroslavu Petrovi, PhD.

MUDr. René Vlasák

 

Spoluautor publikace Funkční silový trénink, vyučující na FTVS UK v Praze (praxe 12 let, sportovní výživa, nutrigenomika a sportovní genomika, výzkum).